Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

 

Izvestaji

sa nasih ranijih skupova

 

 

Reports

from our previous events

 
       
       
       
       

 

 

HOME

KLUBOVI

STATUT

RANGOVI

SHINBUDO

PRAVILA TAKMICENJA

LINKOVI i KONTAKT

 
 

PRAVILA SPORTSKIH NADMETANJA

koja organizuje Budo Savet Srbije

 

Takmičenja koja organizuje Budo Savet Srbije obuhvataju nekoliko disciplina, koje ilustruјu odredjene delove јapanske borilačke tradiciјe. MIX KUMITE predstavlja moderni đuđucu (jujutsu) kao "borilački triatlon": takmičari se nadmeću u tri runde, u svakoj rundi po drugačijim pravilima, čime pokazuju udaračke veštine (Atemi vaza), veštine bacanja (Nage vaza) i veštine borbe u parteru (Ne vaza). Za starije vežbace sportske borbe se odbvijaju po pravilima D\udo ili KARATE borbi. U okviru discipline JUJUTSU KATA takmičari demonstriraju tehnike samoodbrane (Goshin Јutsu), koje su poreklom iz glavnih budo veština Јapana: jujutsu, judo, aikido i karate. U disciplini SPORT KENJUTSU takmičari oživljavaju duh samuraјskog borenja mačem.


1. MIX KUMITE

Namenjen mladjiim takmicarima, okvirno do 15 godina starosti (osnovna skola i mladji)

 

1. Cilj meča

Borba traje tri runde, svaka runda po 1 minut efektivnog vremena. Između rundi su pauze od po 30 sekundi. Prva runda radi se kao borba udarcima rukom ili nogom. Za svaki dobro izveden dozvoljen udarac dobija se jedan poen. Prvi takmičar koji sakupi TRI poena, pobedjuje u ovoj rundi. Posle pauze od 30 sekundi, takmičari se bore obaranjima ili bacanjima. Za bilo koje izvedeno obaranje ili bacanje (padanje uz tresak na ledja ili zadnjicu) deca dobijaju se pobedu u rundi. Posle druge pauze, takmičari se bore rvanjem u parteru. Za svaki zahvat koji traje najmanje 10 sekundi dobija se pobeda u rundi. Zabranjene su poluge i gušenja.

 

Po završetku treće runde, odredjuje se pobednik celog meča. Pobednik je onaj koji je dobio više rundi. U slučaju nerešenog rezultata posle tri runde, ponavlja se runda koja je završena bez pobednika. Ako je jedan takmičar dobio prve dve runde, treća runda se neće ni raditi.

 

2. Kategorije:

 

Dečaci: -30, -36, -43, -51, -60, -80, +80kg

Devojčice: -30, -36, -43, -51, -60, +60kg

 

3. Borilište, odeća i oprema

Borilište mora da ima dimenzije najmanje 6x6 metara i da je celo prekriveno strunjačom debjine najmanje 4cm. Takmičari nose tradicionalni budogi (kimono). Takmičari nastupaju bosi. U prvoj rundi takmičari nose sledeću zaštitnu opremu:

 

1) štit (grudobran) za telo kao za tekvondo

2) rukavice kao za karate, MMA ili za boks.

 

Preporučeni su, ali ne i obavezni, štitnici za potkolenice i stopala i štitnici za prepone (nose se ispod pantalona!). Ostalu zaštitnu opremu mora da odobri Vrhovni sudija turnira. Takmičarke i takmičari koji imaju dužu kosu, moraju da je uvežu u rep. Takmičari mogu da nose kontaktna sočiva na sopstvenu odgovornost.

 

4. Sudije

Borbu sude jedan glavni sudija (GS) i jedan pomoćni sudija (PS). GS je u borilištu, a PS je pored borilišta i istovremeno meri vremeI GS i PS rukama signaliziraju poene. Za početak borbe sudija koristi komandu "Hađime". Za prekid borbe sudija koristi komandu "Jame". GS glasno obavljuje poen, uz odgovarajuće pokazivanje rukom prema takmičaru. PS zaustavlja vreme kadgod GS komanduje "Yame". Kazne koje sudija dodeljuje su:

a) Obična opomena

b) Kazneni poen - SHIDO - poen u rundi protivniku

c) Disvalifikacija iz meča - HANSOKU MAKE

 

5. Tok meča

Meč počinje iz stojećeg stava, gardom kao za boks, kikboks ili karate. Dozvoljeni su sledeći udarci:


- udarac uraken u bočnu stranu glave, sa lakim kontaktom (samo dodir)

- svi udarci pesnicom ili stopalom u grudobran punim kontaktom

 

Za svaki dobro izveden dozvoljen udarac (jak, precizan, čist, čujan i neizblokiran) dobija se poen. Obojica sudija (GS i PS) pokazuju poene rukom. Posle svakog udarca GS zaustavlja akciju. Simultano izvedeni udarci (aiuchi) se ne boduju. Runda se završava kada jedan od takmičara sakupi TRI poena, ili po isteku 1 minuta efektivne borbe. Runda se može završiti i nerešeno, bez poena ili 1:1 ili 2:2 u toku 1 minuta.

 

Po završetku prve runde, sledi pauza od 30 sekundi. Takmičari tokom pauze skidaju zaštitnu opremu i počinju drugu rundu slično kao u džudou. Za svako obaranje ili bacanje dodeljuje se pobeda u rundi. Runda se može završiti i nerešeno.

 

Po završetku druge runde, sledi nova pauza od 30 sekundi. Na početku treće runde takmičari kleknu jedan naspram drugoga i rade borbu u parteru. Iponom se smatra bilo koji zahvat u trajanju od 10 sekundi. Kada počne zahvat, GS počinje glasno da broji do 10. Izricanje opomene tokom borbe u parteru se vrši bez prekidanja borbe. Primenjuju se standardna džudo pravila (npr. zabrana guranja ruke preko lica, prekid brojanja zahvata kad je zakvačena noga onoga ko drži, itd.). Uporno obuhvatanje protivnika nogama oko struka (do jime, "gard") bez namere da se izvode druge tehnike smatra se odbijanjem borbe i biće sankcionisano. Kao regularni zahvati, pored standardnih džudo zahvata, biće priznati i zahvat držanja obuhvatanjem nogama odpozadi ("rear hook", ushiro do jime) i zahvat sličan gušenju jigoku jime ("raspeće", "crucifix").

 

6. Kraj borbe

Po završetku treće runde, CS će proglasiti Nokači ("Pobeda") ili Hikivake ("Nerešeno"). U slučaju nerešenog rezultata, radi se ponovo ona runda u kojoj je rezultat bio nerešen. Ukoliko se ponavlja 1. runda (udarci), dovoljan je jedan udarac za pobedu. Ukoliko se ponavlja 3. runda (parter), za pobedu je dovoljno i držanje u trajanju od 3 sekunde. Ako su sve tri runde bile nerešene, sudija žrebom odredi koja će se runda raditi do dobijanja pobednika.


2. KARATE BORBE

disciplina za takmičare uzrasta 16 godina i starije

Svaki meč se sastoji od 1 runde od 3 minuta neprekidne akcije (vreme se zaustavlja samo u slučaju duže pauze ili povrede, sa ukupno 1 minut nadoknade vremena za svakog takmičara po meču). Obavezna zaštitna oprema; kacia sa štitnikom za lice, grudobran, rukavice. Dozvoljeni su pravolinijski udarci rukom u glavu, uraken u glavu, kao i kontrolisani nožni udarci u glavu, uključujući i udarce u skoku. Svi udarci u grudobran su dozvoljeni. Udarci nogom u glavu donose 2 poena, ostali udraci donose 1 poen. Zabranjeno je namerno jako udaranje i nokaut! Pobednik je prvi takmičar koji sakupi 6 (šest) poena. Nepravilni i zabranjeni udarci, odbijanje borbe i drugi prekršaji kazniće se dodelom Šido-a (poen za protivnika). Biće formirano najviše 4 (četiri) muške kategorije, i 3 (tri) ženske kategorije, prema visini takmičara.


3. DŽUDO BORBE

disciplina za takmičare uzrasta 16 godina i starije

Svaki meč se sastoji od 1 runde od 3 minuta neprekidne akcije (vreme se zaustavlja samo u slučaju duže pauze ili povrede, sa ukupno 1 minut nadoknade vremena za svakog takmičara po meču). Slična pravila kao u drugoj i trećoj rundi MIKS KUMITE-a. Mala bacanja (jedna noga protivnika ostaje na strunjači) boduju se kao kao Waza-ari. Velika bacanja (obe noge protivnika u vazduhu) biće nagrađene Ippon-om (automatska pobeda). Dozvoljena su uobičajena džudo gušenja i poluge na laktu. Zahvati u trajanju od 10-19 sekundi će biti bodovani kao Waza-ari. Zahvati od 20 sekundi biće bodovani kao Ippon. Pobednik je prvi takmičar koji sakupi 2 (dva) Waza-ari-ja, ili 1 (jedan) Ippon. Nepravilni defanzivni gardovira, odbijanje borbe i drugi prekršaji kazniće se dodelom Šido-a (Waza-ari za protivnika). Biće formirano najviše 4 (četiri) muške kategorije, i 3 (tri) ženske kategorije, prema težini takmičara.


4. JUJUTSU KATA

 

Takmičenje se odvija u konkurenciji parova koji se sastoje od članova iste starosne kategorije (parovi mogu da budu ženski, muški ili mešani, svejedno; jedan takmičar moze da bude clan samo jednog takmičarskog para). Starosne kategorije su:

  1. Deca, 10 godina i mlađa (okvirno: do 4. razreda osnovne škole)

  2. Juniori, 11-15 godina (okvirno: do 8. razreda osnovne škole)

  3. Seniori (okvirno: srednješkolci i stariji)

Par prikazuje samoodbrane od ČETIRI napada. Redosled prikaza napada mora da bude sledeći:

 

1 - jedan udarac rukom ili nogom

2 - jedan hvat (za ruku, rever, rame, kosu...)

3 - jedan obuhvat (oko vrata, tela, preko ili ispod ruku...)

4 - jedan napad nožem ili palicom

 

Svaka odbrambena akcija mora da bude struktuirana prema sledećoj shemi:

 

DELOVI SAMOODBRAMBENE AKCIJE

UDARAC RUKOM ILI NOGOM

HVAT

OBUHVAT

NAPAD NOŽEM

ILI PALICOM

INICIJALNA AKCIJA

obavezan blok

obavezan udarac

ili pritisak na bolne tačke

obavezan udarac

ili pritisak na bolne tačke

obavezan blok

KONTRAUDARAC

obavezan kontraudarac

(samo jedan!)

dozvoljen još jedan kontraudarac

dozvoljen još jedan kontraudarac

obavezan kontraudarac

(samo jedan!)

BACANJE

Obavezno bacanje: isključivo klasična bacanja poreklom iz džudoa i aikidoa;

dozvoljeno je samo jedno bacanje, zabranjene su kombinacije bacanja

ZAVRŠNICA

Završni udarac, ili udarac pa potom poluga, ili gušenje;

dozvoljena je samo jedna poluga, zabranjeno je prelaženje iz jedne poluge u drugu

Napomene:

Na takmičenju se koriste isključivo sunđerasta palica i sunđersti ili gumeni nož. Oružje od napadača može da se oduzme i drži u ruci, ili da se izbije tako da ne izleti van borilišta i ne ugrožava bezbednost sudija i publike; oduzeto oružje ne sme se koristiti protiv napadača za udaranje, posecanje, obaranje, gušenje i sl.

 

Sudija na tatamiju sprovodi parove i komanduje poklon tatamiju, poklon jednog para drugome i poklon oba para sudijama. Potom, sudija naredi jednom paru da se povuče van tatamija, a drugi par izvodi ODMAH svoj nastup, bez dopunskih poklona.

 

Prvi par izvodi četiri napada i odbrane po ISTOM REDOSLEDU kao što je napred navedeno (udarac, hvat, obuhvat, oružje). Po završetku prikaza prvog para, nastupa drugi par sa svojim napadima/odbranama. Kada oba para završe demonstraciju, trojica sudija (3) glasanjem rukama na komandu sudije odredjuju koji je par imao bolji nastup. Sudije će najpre uzeti u obzir da li postoje loše izvedene tehnike, nepoštovanje redosleda izvođenja napada i odbrana, nepoštovanje strukture odbrambene akcije. Tek ako su oba para izjednacena prema ovim kriterijumima, o pobedniku se odlučuje na osnovu brzine izvođenja tehnike, snage izvođenja tehnike i tehničke težine izvedenih tehnika. 

Sudije MORAJU ukrštanjem ruku da označe nerešen rezultat (Hikiwake) UVEK kada izmedju dva takmičarska para postoji mala ili nejasna razlika u kvalitetu prikaza. Ako je ukupan rezultat nerešen, parovi izvode jedan od prethodnih napada/odbrana po sopstvenom izboru. Ova se procedura može ponavljati više puta, ako se ponavlja nerešen rezultat. Bolji par ide u sledeći krug takmičenja.


5. SPORT KENJUTSU

 

1. Kategorije, discipline, kratka pravila

 

Takmičenje se odvija u pojedinačnoj konkurenciji. Starosne kategorije su:

  1. Deca, 10 godina i mlađa (okvirno: do 4. razreda osnovne škole)

  2. Juniori, 11-15 godina (okvirno: do 8. razreda osnovne škole)

  3. Seniori (okvirno: srednješkolci i stariji)

U Budo Savetu Srbije postoje sledece discipline prema starosnim uzrastima:

 

Deca

 CHOKEN (dečaci i devojčice do 4. razreda, svi zajedno, pravila kao u Čanbari - borba dugim mačem (CHOKEN), držanjem obema rukama (RYOTE, MOROTE), svi udarci dozvoljeni;  ne boduju se istovremeni udarci (AIUCHI), plitak udarac (ASAI) i slab udarac (KARUI); svaki udarac je 1 poen, potrebna su 2 poena za pobedu; Borba traje maksimalno 2 minuta; kaciga nije obavezna, kimono je obavezan).

Juniori

CHOKEN

(dečaci 5-8 razred)

CHOKEN

(devojčice 5-8 razred)

Seniori

CHOKEN

muškarci , srednješkolci i stariji

CHOKEN

devojke/žene, srednješkolke i  starije

SHIN KENDO (svi zajedno, obavezna kaciga i hakama; poen se dodeljuje za jak i precizan udarac izveden uz SUBURI, KIAI i ZANSHIN; sve ostalo je kao u kendou, borba traje maksimalno 3 minuta)

 

 2. Borilište, uniforma i oprema

Borilište je četvrtastog oblika, na parketu ili sličnoj podlozi, dimenzija minimum 6x6 metara, obeleženo belom trakom širine 5-10cm. Takmičari su dužni da nose prikladnu čistu uniformu za borilačke vestine (kimono i pojas, bilo koje boje). Obavezno je nošenje kacige i hakame u SHIN KENDO disciplini. . Svi takmičari moja da imaju odobreno oružje (mekani sunđerasti mač dužine do 100cm, tzv. CHOKEN ili "JU SHINAI").

 

3. Sudije

Borbu vode jedan Glavni sudija (GS) i dvojica Pomoćnih sudija (PS). Sudije imaju po jednu crvenu i jednu belu zastavicu. GS upravlja tokom meča unutar borilišta, izdajući komade za početak, zaustavljanje, produžetak i/ili kraj meča. GS na početku komanduje "Kamaeto!", na šta oba takmičara zauzimaju borbene gardove, a zatim će objaviti početak meča komandom "Hajime". Prekid meča se oglašava komandom "Yame". Pobeda se dodeljuje proglašenjem "Nokachi".  PS pomažu u radu GS tako što signaliziraju poene, ili pokazuju da nije bilo poena. Sve odluke donose se na osnovu vecinske odluke od strane trojice sudija na borilištu. Nije dozvoljeno komentarisanje i preispitivanje sudijskih odluka od strane takmičara, osim ako takmičar želi da se u znak fer-pleja odluka sudija preinači u korist njegovog protivnika.


Napomena: U slučaju da imate više različitih verzija pravila nadmetanja, važeća pravila su ona koja se dobiju

uz poziv za takmičenje, ili, ako je poziv poslat bez pravila, ona koja su na dan takmičenja na ovom sajtu.

 

Potražite na YouTube snimke sa naših takmičenja!

 

DOWNLOAD: ВОДИЧ ЗА ВЕЖБАЧЕ БСС, PDF 4,8MB

 

Copyright © Dr. Ivica Zdravkovic, 2010