Make your own free website on Tripod.com

HOME

BSS INFO

KLUBOVI

RANGOVI

SPORTSKA PRAVILA

ARCHIVES

LINKOVI

 

U Budo Savetu Srbije (BSS) se dodeljuju NIHON JUJUTSU i NIHON KENJUTSU rangovi, odnosno zvanja/licence. BSS organizuje povremeno i seminare i polaganja za Aikido, Judo i Karate-Do DAN rangove (samo do ranga 1. DAN), i za te vestine vodi samo opsti registar crnih pojaseva dodeljenih u ime BSS od strane gostujucih instruktora.

JUJUTSU i KENJUTSU:

BSS ne dodeljuje DAN rangove u ovim vestinama, vec klasične titule i licence:

1. SHO-MOKUROKU, početna licenca, zvanje SENPAI ili SHIDOIN, crni pojas
2. GO-MOKUROKU, napredna licenca, zvanje SENSEI, crni pojas
3. MENKYO, najviša licenca, zvanje SHIHAN, crveno-beli pojas.

Radi lakšeg predstavljanja u javnosti, nosioci crnih pojaseva BSS mogu da koriste ekvivalentne DAN rangove, uz dobijenu odgovarajucu potvrdu od BSS. Paralelni rangovi i titule su sledeći:BSS ne dodeljuje titule MEIJIN, HANSHI, Menkyo Kaiden, itd. BSS priznaje titule dobijene od drugih uglednih organizacija i instruktora sa odgovarajucim akreditacijama. BSS aktivno zagovara politiku ukidanja DAN rangova i pojednostavljenja hijerarhije medju nosiocima crnih pojaseva.

Svi kandidati za JUJUTSU i KENJUTSU pojaseve iz BSS klubova moraju da znaju zajedničke tehničke osnove, koje proverava na ispitima komisija BSS. Ove osnove su date u nastavku teksta.


1. JUJUTSU

SHO-MOKUROKU (ekvivalentno rangu 1. DAN), titula SHIDOIN ili SENPAI

1. Minimum 14 godina starosti
2. Najmanje 2 godine kontinuiranog treniranja
3. Ako je kandidat prethodne pojaseve stekao u drugim organizacijama, najmanje godinu dana clanstva u BSS
4. Kandidat nije osudjivan i nije pod istragom

Tehnički uslovi:

UKEMI WAZA (padovi):
1. Zempokaiten mae ukemi (pad napred)
2. Yoko ukemi (pad na stranu)
3. Ushiro ukemi (pad unazad)
4. Mae ukemi (pad ničice)

SHISEI (stavovi)
1. Shizen tai (prirodni stav)
2. Yoi dachi (pripremni stav)
3. Fudo dachi (borbeni stav)
4. Zenkutsku dachi (dugački stav)
5. Kiba dachi (jahački stav)

JUDO NAGE WAZA (džudo bacanja)
1. Uki goshi ili O goshi, po izboru kandidata (Koshi nage, bacanje preko kuka)
2. Ippon seoi nage ili Morote seoi nage, po izboru (bacanje preko ramena)
3. Koshi guruma ili Kubi nage, po izboru (bacanje obuhvatom oko vrata)
4. Harai goshi ili O guruma, po izboru
5. Tai otoshi ili Uchi mata, po izboru
6. Te guruma ili Kuchiki taoshi, po izboru
7. O soto gari
8. O uchi gari
9. De ashi barai ili Ko soto gari, po izboru
10. Kata guruma
11. Morote gari ili Sukui nage, po izboru
12. Soto makikomi ili Sode tsurikomi goshi, po izboru
13. Tani otoshi ili Yoko gake, po izboru
14. Tomoe nage ili Yoko guruma, po izboru
15. Yoko otoshi ili Yoko wakare, po izboru

JUDO NE WAZA (džudo parterne tehnike)
1. Kesa gatame
2. Yoko shiho gatame
3. Tate shiho gatame
4. Kami shiho gatame
5. Hadaka jime
6. Okuri eri jime
7. Juji jime
8. Sankaku jime
9. Ude gatame
10. Ude garami
11. Waki gatame
12. Juji gatame

AIKIDO WAZA (aikido tehnike)
1. Ikkyo (odbrana od hvata za ruku)
2. Nikyo (odbrana od hvata za rever)
3. Sankyo (odbrana od hvata za ruku)
4. Kote gaeshi (odbrana od hvata za rever)
5. Shiho nage (odbrana od hvata za ruku)
6. Irimi nage (odbrana od hvata za rever)

ATEMI (karate) WAZA (tehnike udaranja, karate tehnike)
1. Uchi ude uke, mawashi zuki (kao odbrana od zukija)
2. Soto ude uke, shuto uchi (kao odbrana od zukija)
3. Gedan barai, gyaku zuki (kao odbrana od zukija)
4. Age uke, ura zuki (kao odbrana od zukija)
5. Mae geri (prednji i zadnji, na pritivniku)
6. Yoko geri (kekomi i keage, na protivniku)
7. Mawashi geri (prednji i zadnji, na protivniku)
8. Ushiro mawashi geri (na protivniku)
9. Dopunski udarci rukom i nogom (uraken, enpi uchi, hiza geri, ushiro geri...)
10. Borbene kombinacije po izboru

GOSHIN JUTSU (samoodbrana)
Prikaz osnovnih odbrana po shemi kao za takmičenje (udarac rukom, udarac nogom, hvat, obuhvat, nož, palica), uz asistiranje tri napadača, svaki izvodi po dva različita napada

RANDORI, KUMITE
Kratki sparing ili borba

USMENI ISPIT: osnovno poznavanje istorije i principa jujutsu vestine, podela jujutsu tehnika, poznavanje sportskih pravila, poznavanje prve pomoci

GO-MOKUROKU (ekvivalentno rangu 3. DAN), titula SENSEI

1. Minimum 21 godina starosti
2. Najmanje 3 godine kontinuiranog treniranja po dobijanju prethodnog zvanja
3. Ako je kandidat prethodne pojaseve stekao u drugim organizacijama, najmanje godinu dana clanstva u BSS
4. Kandidat nije osudjivan i nije pod istragom

Tehnički uslovi:

1. Prikaz istih znanja i veština kao za SHO-MOKUROKU
2. Dokaz o napredovanju u veštinama iz kojih je kreiran moderni Jujutsu koji se vežba u BSS (dzudo, aikido, karate):

1.VARIJANTA: kandidat pokazuje dopunska znanja prema programu koji predlaže Shinbukan (Honbu Dojo za BSS).
2.VARIJANTA: kandidat je u medjuvremenu stekao crne pojaseve u ovim veštinama u BSS-u ili drugim organizacijama
3.VARIJANTA: kandidat je u jednoj od ovih veština (džudo, aikido, karate) stekao najmanje rang 3. Dan u referentnim organizacijama
4.VARIJANTA: kandidat je ostvario u najmanje 3 takmičarske sezone izuzetne sportske rezultate na takmičenjima medjunarodnog ranga, sve to posle dobijanja prethodnog zvanja.
5.VARIJANTA: kandidat kontinuirano vodi sopstveni klub najmanje 3 godine, ima najmanje tri učenika koji zadovoljavaju BSS kriterijume za titulu SHIDOIN (SENPAI) i koji su osvajači medalja na BSS takmičenjima.

MENKYO SHIHAN (ekvivalentno rangu 5. DAN), titula SHIHAN

1. Minimum 30 godina starosti
2. Najmanje 7 godina kontinuiranog treniranja po dobijanju prethodnog zvanja
3. Ako je kandidat prethodne pojaseve stekao u drugim organizacijama, najmanje godinu dana članstva u BSS
4. Kandidat nije osudjivan i nije pod istragom

Dopunski uslovi:

1. Kandidat mora da vodi sopstveni klub ili školu najmanje poslednje tri godine
2. Kandidat za zvanje shihana mora da ima najmanje jednog svog učenika koji zadovoljava BSS kriterijume za titulu SENSEI, ili bar tri učenika koji zadovoljavaju BSS kriterijume za titulu SHIDOIN (SENPAI).
3. Kandidat mora da je aktivan u organizaciji sportskih i seminarskih aktivnosti BSS, da je aktivan kao sudija il takmicar na BSS takmicenjima


2. KENJUTSU

SHO-MOKUROKU (ekvivalentno rangu 1. DAN), titula SHIDOIN ili SENPAI

1. Minimum 14 godina starosti
2. Najmanje 2 godine kontinuiranog treniranja
3. Ako je kandidat prethodne pojaseve stekao u drugim organizacijama, najmanje godinu dana članstva u BSS
4. Kandidat nije osudjivan i nije pod istragom

Tehnički uslovi:

KIRI KAESHI ('UCHI KAESHI") i KUMITACHI: osnovne vežbe sa bokenom, prikaz blokova, pariranja i kontranapada
KIHON DOSA - prikaz osnovnih posecanja
KAMAE NO KATA - prikaz osnovnih gardova
IAI NO KATA - osnovna kata posecanja
HAPPO GIRI - osam posecanja kenjutsua, prikaz sa katanom
IAI KATA - Najmanje 6 tradicionalnih kata sa katanom (Seitei Iaido ili Toyama Ryu)
JI GEIKO, SHIHAI: borba po pravilima Sport kenjutsua, Chanbare ili Kendoa, ili dokaz o ranije osvajanim medaljama
USMENI ISPIT: osnovno poznavanje istorije i principa kenjutsu veštine, podela tehnika, poznavanje sportskih pravila, poznavanje prve pomoći

GO-MOKUROKU (ekvivalentno rangu 3. DAN), titula SENSEI

1. Minimum 21 godina starosti
2. Najmanje 3 godine kontinuiranog treniranja po dobijanju prethodnog zvanja
3. Ako je kandidat prethodne pojaseve stekao u drugim organizacijama, najmanje godinu dana clanstva u BSS
4. Kandidat nije osudjivan i nije pod istragom

Tehnički uslovi:

1. Prikaz istih znanja i vestina kao za SHO-MOKUROKU
2. Dokaz o napredovanju u veštinama iz kojih je kreiran moderni Kenjutsu koji se vežba u BSS (chanbara, iaido/batto jutsu, kendo):


1.VARIJANTA: kandidat pokazuje dopunska znanja prema programu koji predlaže Shinbukan (Honbu Dojo za BSS).
2.VARIJANTA: kandidat je u medjuvremenu stekao crne pojaseve u ovim veštinama u BSS-u ili drugim organizacijama
3.VARIJANTA: kandidat je u jednoj od ovih veština (kendo, iaido, chanbara) stekao najmanje rang 3. Dan u referentnim organizacijama
4.VARIJANTA: kandidat je ostvario u najmanje 3 takmičarske sezone izuzetne sportske rezultate na takmičenjima medjunarodnog ranga, sve to posle dobijanja prethodnog zvanja.
5.VARIJANTA: kandidat kontinuirano vodi sopstveni klub najmanje 3 godine, ima najmanje tri ucenika koji zadovoljavaju BSS kriterijume za titulu SHIDOIN (SENPAI) i koji su osvajaci medalja na BSS takmicenjima.

MENKYO SHIHAN (ekvivalentno rangu 5. DAN), titula SHIHAN

1. Minimum 30 godina starosti
2. Najmanje 7 godina kontinuiranog treniranja po dobijanju prethodnog zvanja
3. Ako je kandidat prethodne pojaseve stekao u drugim organizacijama, najmanje godinu dana članstva u BSS
4. Kandidat nije osudjivan i nije pod istragom

Dopunski uslovi:

1. Kandidat mora da vodi sopstveni klub ili skolu najmanje poslednje tri godine
2. Kandidat za zvanje shihana mora da ima najmanje jednog svog učenika koji zadovoljava BSS kriterijume za titulu SENSEI, ili bar tri ucčenika koji zadovoljavaju BSS kriterijume za titulu SHIDOIN (SENPAI).
3. Kandidat mora da je aktivan u organizaciji sportskih i seminarskih aktivnosti BSS, da je aktivan kao sudija il takmičar na BSS takmicenjima

3. JUDO, AIKIDO, KARATE

BSS organizuje za svoje članove polaganja u ovim veštinama za crne pojaseve (1. DAN). Ispitivači na ovim polaganjima su, radi objektivnosti, angažovani instruktori iz inostranstva, ili alternativno, komisija sastavljena od ispitivača - nosilaca crnih pojaseva iz BSS, od kojih najmanje jedan ima bar 3. DAN u veštini za koju kandidati polažu. Programi polaganja su uskladjeni sa programima referentih organizacija. Polaganje za više rangove u navedenim veštinama može se obaviti u drugim savezima, na preporuku BSS.


REGISTROVANI INSTRUKTORI BUDO SAVETA SRBIJE

Odlukom Upravnog Odbora BSS svi JUJUTSU i KENJUTSU instruktori su dužni da se pojave najmanje jednom godišnje na nekom od seminara ili zajedničkih treninga BSS i da aktivno pred ostalima pokažu da su i dalje kompetentni nosioci ranije dobijenih rangova/zvanja/titula. Ako se neki ranije registrovani JUJUTSU i KENJUTSU instruktor ne pojavi godinu dana na godišnjim skupovima, biće uklonjen iz registra BSS. Nosioci crnih pojaseva u veštinama judo, aikido, karate ne moraju prolaze proces re-licenciranja, jer su njihovi pojasevi samo dopuna glavnim veštinama kojima se bavi BSS i nemaju instruktorsko značenje.

U ovoj tabeli navedeni su samo aktivni nosioci Jujutsu i Kenjutsu rangova koji su prosli proces re-licenciranja i verifikacije prema pravilnicima BSS. Takodje, navedeni su i nosioci crnih pojaseva u veštinama judo, aikido i karate ("yudansha", 有段者), koji su te pojaseve dobili na polaganjima u BSS, ili u drugim uglednim organizacijama.

Ime i prezime

CRNI POJASEVI i TITULE

JUJUTSU

KENJUTSU

Judo

Aikido

Karate

Ivica Zdravkovic

SHIHAN

SHIHAN

有段者

有段者

有段者

Srdjan Ilic

SHIHAN

SENSEI

有段者

有段者

 

Milan Vujasin

SHIHAN

 

有段者

 

 

Adrijana Barsi

SENSEI

SENPAI

有段者

有段者

 

Vladan Stevic

SENSEI

 

有段者

 有段者

 

Darko Stojilkovic

SENPAI

SENPAI

有段者

 有段者

 

Milica Sumonja

SENPAI

SENPAI

有段者

有段者

 

Marija Bosijokovic

SENPAI

SENPAI

有段者

有段者

 

Aleksandra Bosijokovic

SENPAI

SENPAI

有段者

有段者

 

Jelena Nenadovic

SENPAI

 

有段者

有段者

 

Jovana Djordjevic

SENPAI

 

有段者

有段者

 

Slobodan Drakulic

SENSEI

 

有段者

 

 

Bojan Radovanovic

SENSEI

 

 

 

有段者

Ivan Obradovic

 

SENSEI

 

 

 

Danijel Raduljevic

SENPAI

 

有段者

 

 

Sandra Stevic

SENPAI

 

有段者

 

 

Andjela Pavlovic

SENPAI

 

有段者

 

 

Vladimir Mladenovic

SENPAI

 

有段者

 

 

Boban Peric

SENPAI

 

有段者

 

 

Slobodan Tomic

SENPAI

 

有段者

 

 

Kosta Bobic

SENPAI

 

 

有段者

 

Milos Paunovic

SENPAI 

 

 

 

 

Marko Josic

SENPAI

 

 

 

 

Jasmina Jovanovic

SENPAI

 

 

 

 

Jovana Nenadovic

 

 

有段者

 

 

Vanja Paunovic

 

 

有段者

 

 

Marko Josic

 

 

有段者

 

 

Zivadin Ignjatovic

SENSEI

 

 

 

 

Nikola Dimitrijevic

SENPAI

 

 

 

 

Aleksandar Stojkovic

SENPAI

 

 

 

 

Ljubomir Bjelajac

SENPAI

 

 

 

 

Stefan Miljevic

SENPAI

 

 

 

 

Drasko Mikic

SENPAI

 

 

 

 

Darko Mikic

SENPAI

 

 

 

 

Vladimir Menicanin

SENPAI

 

 

 

 

Srdjan Spasic

 

SENPAI

 

 

 

Milos Kostic

 

SENPAI

 

 

 

Andrea Samardzija

 

 

有段者

 

 

Ljubica Pavlovic

 

 

有段者

 

 

Aleksandra Miletic

 

 

 

有段者

 

Poslednja promena: Februar 2011


Copyright © Dr Ivica Zdravkovic 2011