Make your own free website on Tripod.com

HOME

BSS INFO

KLUBOVI

RANGOVI

SPORTSKA PRAVILA

ARCHIVES

LINKOVI

 

1. MIX KUMITE
Namenjen mladjiim takmičarima, do 15 godina starosti (osnovna škola)

1. Kategorije:

Dečaci: -30, -36, -43, -51, -60, -80, +80kg
Devojčice: -30, -36, -43, -51, -60, +60kg

2. Borilište, odeća i oprema

Borilište mora da ima dimenzije najmanje 6x6 metara i da je celo prekriveno strunjačom debjine najmanje 4cm. Takmičari nose tradicionalni budogi (kimono). Takmičari nastupaju bosi. U prvoj rundi takmičari nose sledeću zaštitnu opremu:

1) štit (grudobran) za telo kao za tekvondo
2) rukavice kao za karate, MMA ili za boks.

Preporučeni su, ali ne i obavezni, štitnici za potkolenice i stopala i štitnici za prepone (nose se ispod pantalona!). Ostalu zaštitnu opremu mora da odobri Vrhovni sudija turnira. Takmičarke i takmičari koji imaju dužu kosu, moraju da je uvežu u rep. Takmičari mogu da nose kontaktna sočiva na sopstvenu odgovornost.

3. Sudije

Borbu sude jedan glavni sudija (GS) i jedan pomoćni sudija (PS). GS je u borilištu, a PS je pored borilišta i istovremeno meri vreme. I GS i PS rukama signaliziraju poene. Za početak borbe sudija koristi komandu "Hađime". Za prekid borbe sudija koristi komandu "Jame". GS glasno obavljuje poen, uz odgovarajuće pokazivanje rukom prema takmičaru. PS zaustavlja vreme kadgod GS komanduje "Yame". Kazne koje sudija dodeljuje su:

a) Obična opomena
b) Kazneni poen - SHIDO - poen u rundi protivniku
c) Disvalifikacija iz meča - HANSOKU MAKE

4. Tok meča

Meč počinje iz stojećeg stava, gardom kao za boks, kikboks ili karate. Dozvoljeni su sledeći udarci:

- udarac uraken u bočnu stranu glave, sa lakim kontaktom (samo dodir)
- svi udarci pesnicom ili stopalom u grudobran punim kontaktom


Za svaki dobro izveden dozvoljen udarac (jak, precizan, čist, čujan i neizblokiran) dobija se poen. Obojica sudija (GS i PS) pokazuju poene rukom. Posle svakog udarca GS zaustavlja akciju. Simultano izvedeni udarci (aiuchi) se ne boduju. Runda se završava kada jedan od takmičara sakupi TRI poena, ili po isteku 1 minuta efektivne borbe. Runda se može završiti i nerešeno, bez poena ili 1:1 ili 2:2 u toku 1 minuta.


Po završetku prve runde, sledi pauza od 30 sekundi. Takmičari tokom pauze skidaju zaštitnu opremu i počinju drugu rundu slično kao u džudou. Za svako obaranje ili bacanje dodeljuje se pobeda u rundi. Runda se može završiti i nerešeno.


Po završetku druge runde, sledi nova pauza od 30 sekundi. Na početku treće runde takmičari kleknu jedan naspram drugoga i rade borbu u parteru. Iponom se smatra bilo koji zahvat u trajanju od 10 sekundi. Kada počne zahvat, GS počinje glasno da broji do 10. Izricanje opomene tokom borbe u parteru se vrši bez prekidanja borbe. Primenjuju se standardna džudo pravila (npr. zabrana guranja ruke preko lica, prekid brojanja zahvata kad je zakvačena noga onoga ko drži, itd.). Gušenja i poluge nisu dozvoljeni. Uporno obuhvatanje protivnika nogama oko struka (do jime, "gard") bez namere da se izvode druge tehnike smatra se odbijanjem borbe i biće sankcionisano. Kao regularni zahvati, pored standardnih džudo zahvata, biće priznati i zahvat držanja obuhvatanjem nogama odpozadi ("rear hook", ushiro do jime) i zahvat sličan gušenju jigoku jime ("raspeće", "crucifix").

5. Kraj borbe

Po završetku treće runde, CS će proglasiti Nokači ("Pobeda") ili Hikivake ("Nerešeno"). U slučaju nerešenog rezultata, radi se ponovo ona runda u kojoj je rezultat bio nerešen. Ukoliko se ponavlja 1. runda (udarci), dovoljan je jedan udarac za pobedu. Ukoliko se ponavlja 3. runda (parter), za pobedu je dovoljno i držanje u trajanju od 3 sekunde. Ako su sve tri runde bile nerešene, sudija žrebom odredi koja će se runda raditi do dobijanja pobednika.

2. KARATE BORBE
disciplina za takmičare uzrasta 16 godina i starije

Svaki meč se sastoji od 1 runde od 2 minuta neprekidne akcije (vreme se zaustavlja samo u slučaju duže pauze ili povrede, sa ukupno 1 minut nadoknade vremena za svakog takmičara po meču). Slična pravila kao u WKF karateu. Obavezna oprema: kaciga sa zaštitom za lice, grudobran, rukavice. Dozvoljeni su pravolinijski uraci rukom u glavu, uraken, kao i udarci nogom u glavu i telo (uključujući i kontrolisane udarce nogom u skoku). Pobednik je prvi takmičar koji sakupi 4 (četiri) poena. Svi udarcu u glavu (nogom) donose 2 (dva) boda. Ostali udarci donose 1 bod.  Nepravilni i zabranjeni udarci, odbijanje borbe i drugi prekršaji kazniće se dodelom Shido-a (poen za protivnika).


3. DŽUDO BORBE
disciplina za takmičare uzrasta 16 godina i starije

Svaki meč se sastoji od 1 runde od 2 minuta neprekidne akcije (vreme se zaustavlja samo u slučaju duže pauze ili povrede, sa ukupno 1 minut nadoknade vremena za svakog takmičara po meču).  Slična pravila kao u JIF. Mala bacanja (jedna noga protivnika ostaje na strunjači) boduju se kao kao Waza-ari. Velika bacanja (obe noge protivnika u vazduhu) biće nagrađene Ippon-om (automatska pobeda). Dozvoljena su uobičajena džudo gušenja i poluge na laktu. Zahvati u trajanju od 10-19 sekundi će biti bodovani kao Waza-ari. Zahvati od 20 sekundi biće bodovani kao Ippon. Pobednik je prvi takmičar koji sakupi 2 (dva) Waza-ari-ja, ili 1 (jedan) Ippon. Nepravilni defanzivni gardovi, odbijanje borbe i drugi prekršaji kazniće se dodelom Shido-a (Waza-ari za protivnika).

4. JUJUTSU KATA

Takmičenje se odvija u konkurenciji parova koji se sastoje od članova iste starosne kategorije (parovi mogu da budu ženski, muški ili mešani, svejedno; jedan takmičar moze da bude clan samo jednog takmičarskog para). Starosne kategorije su:

1. Deca, do 4. razreda osnovne škole
2. Juniori, do 8. razreda osnovne škole
3. Seniori (srednješkolci i stariji)

Par prikazuje samoodbrane od ČETIRI napada. Redosled prikaza napada mora da bude sledeći:

1 - jedan udarac rukom ili nogom
2 - jedan hvat (za ruku, rever, rame, kosu...)
3 - jedan obuhvat (oko vrata, tela, preko ili ispod ruku...)
4 - jedan napad nožem ili palicom

Svaka odbrambena akcija mora da sadrži jasnu INICIJALNU AKCIJU (blok, raskidanje hvata i sl.), JEDNO (i samo JEDNO) OBAVEZNO bacanje poreklom iz japanskih borilačkih veština, i ZAVRŠNICU (udarac, polugu, gušenje...).
 

Prvi par izvodi četiri napada i odbrane po ISTOM REDOSLEDU kao što je napred navedeno (udarac, hvat, obuhvat, oružje). Po završetku prikaza prvog para, nastupa drugi par sa svojim napadima/odbranama. Kada oba para završe demonstraciju, trojica sudija (3) glasanjem rukama na komandu sudije odredjuju koji je par imao bolji nastup. Sudije će najpre uzeti u obzir da li postoje loše izvedene tehnike, nepoštovanje redosleda izvođenja napada i odbrana, nepoštovanje strukture odbrambene akcije. Tek ako su oba para izjednacena prema ovim kriterijumima, o pobedniku se odlučuje na osnovu brzine izvođenja tehnike, snage izvođenja tehnike i tehničke težine izvedenih tehnika.


Sudije MORAJU ukrštanjem ruku da označe nerešen rezultat (Hikiwake) UVEK kada izmedju dva takmičarska para postoji mala ili nejasna razlika u kvalitetu prikaza. Ako je ukupan rezultat nerešen, parovi izvode jedan od prethodnih napada/odbrana po sopstvenom izboru. Ova se procedura može ponavljati više puta, ako se ponavlja nerešen rezultat. Bolji par ide u sledeći krug takmičenja.
 

5. SPORT KENJUTSU


1. Kategorije, discipline, kratka pravila

Takmičenje se odvija u pojedinačnoj konkurenciji. Starosne kategorije su iste kao za JUJUTSU kate, a pravila su:

1) Deca: CHOKEN (dečaci i devojčice do 4. razreda, svi zajedno, pravila kao u Čanbari - borba dugim mačem (CHOKEN), držanjem obema rukama (RYOTE, MOROTE), svi udarci dozvoljeni; ne boduju se istovremeni udarci (AIUCHI), plitak udarac (ASAI) i slab udarac (KARUI); svaki udarac je 1 poen, potrebna su 2 poena za pobedu; Borba traje maksimalno 2 minuta; kaciga nije obavezna, kimono je obavezan.
2) Juniori: CHOKEN (dečaci i devojčice rade odvojeno, pravila kao što je prethodno opisano)
3) Seniori: CHOKEN (muškarci i žene zajedno, pravila kao što je prethodno opisano)
4) Seniori: SHIN KENDO (muškarci i žene zajedno, obavezna kaciga i hakama; poen se dodeljuje za jak i precizan udarac izveden uz SUBURI, KIAI i ZANSHIN; sve ostalo je kao u kendou, borba traje maksimalno 3 minuta)

2. Borilište, uniforma i oprema

Borilište je četvrtastog oblika, na parketu ili sličnoj podlozi, dimenzija minimum 6x6 metara, obeleženo belom trakom širine 5-10cm. Takmičari su dužni da nose prikladnu čistu uniformu za borilačke vestine (kimono i pojas, bilo koje boje). Obavezno je nošenje kacige i hakame u SHIN KENDO disciplini. . Svi takmičari moja da imaju odobreno oružje (mekani sunđerasti mač dužine do 100cm, tzv. CHOKEN ili "JU SHINAI").

3. Sudije

Borbu vode jedan Glavni sudija (GS) i dvojica Pomoćnih sudija (PS). Sudije imaju po jednu crvenu i jednu belu zastavicu. GS upravlja tokom meča unutar borilišta, izdajući komade za početak, zaustavljanje, produžetak i/ili kraj meča. GS na početku komanduje "Kamaeto!", na šta oba takmičara zauzimaju borbene gardove, a zatim će objaviti početak meča komandom "Hajime". Prekid meča se oglašava komandom "Yame". Pobeda se dodeljuje proglašenjem "Nokachi". PS pomažu u radu GS tako što signaliziraju poene, ili pokazuju da nije bilo poena. Sve odluke donose se na osnovu vecinske odluke od strane trojice sudija na borilištu. Nije dozvoljeno komentarisanje i preispitivanje sudijskih odluka od strane takmičara, osim ako takmičar želi da se u znak fer-pleja odluka sudija preinači u korist njegovog protivnika.


Copyright © Dr Ivica Zdravkovic 2011