Make your own free website on Tripod.com

HOME

SHINBUKAN

PROGRAM

SENSEI

YUDANSHA

ALBUM

DOWNLOADS

 

U SHINBUKAN-u i u Budo Savetu Srbije (BSS) se dodeljuju NIHON JUJUTSU, NIHON KENJUTSU i SHINBUDO rangovi, odnosno zvanja/licence.SHINBUKAN ne dodeljuje DAN rangove u ovim vestinama, vec klasične titule i licence:

1. SHO-MOKUROKU, pocetna licenca, zvanje SEMPAI ili SHIDOIN, crni pojas
2. GO-MOKUROKU, napredna licenca, zvanje SENSEI, crni pojas
3. MENKYO, najvisa licenca, zvanje SHIHAN, crveno-beli pojas.

Radi lakšeg predstavljanja u javnosti, nosioci crnih pojaseva BSS mogu da koriste ekvivalentne DAN rangove, uz dobijenu odgovarajuću potvrdu od BSS. Programi za Jujutsu i Kenjutsu mogu se pogledati na stranama o BSS-u.
 

ШИНБУДО


ПРОГРАМ ПОДУЧАВАЊА И УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОЈАСЕВА


Шинбудо је модерни систем обуке у борилачким вештинама за децу и омладину. У овом систему се паралелно вежбају Ђу-ђуцу (Џиу-џицу), са основама вештина карате, џудо и аикидо, као и јапанско мачевање (Кен-ђуцу). Шинбудо се подучава у неколико клубова у Будо Савету Србије, са центром у Шинбукан школи у Пожаревцу. Шинбудо је примарно усмерен на спорт, као и на млађе узрасте такмичара, почев од седам година старости до касне адолесценције. Обавезна опрема за све Шинбудо вежбаче, укључујући и почетнике, је: кимоно (будоги) као за џудо, грудобран, рукавице, меканих мач дужине 1 метар ("чокен") и кацига за мачевање. Кандидати за црни појас морају да имају и катану.

ПОЧЕТНИ KЈУ, оранж појас:

1. Најмање 3 месеца редовног доласка на тренинге и вежбања као бели појас
2. Учествовање на бар једном такмичењу у ћуђуцу борбама и мачевању

1. JUJUTSU

1) Пет основних удараца у каратеу (КАРАТЕ КИХОН ДОСА): uraken, ashi mawashi geri, zuki, mae geri, mawashi geri
2) Пад напред и уназад: Zempokaiten ukemi, Ushiro ukemi
3) Четири основна бацања:

Бацање око врата - Kubi nage
Саплитање са стране - Osoto gari
Обарање хватом за ноге - Morote gari
Обарање уназад - Tani otoshi

4) Три основна хвата у партеру:

Основни хват око врата - Kesa gatame
Хват са стране - Yoko shiho gatame
Хват "јахањем" - Tate shiho gatame

5) Борење (Микс кумите - све три рунде)

2. KENJUTSU

1) Основна вежба удараца мачем (КИХОН ДОСА): men, kote, do, ashi, tsuki
2) Пет основних гардова мачем (КАМАЕ НО КАТА): Gedan, Chudan, Jodan, Hasso, Waki no kamae
3) Основна ИАИ ката: Ukisuke, Kiritsuke, Chiburi, Noto
4) Спорт кенђуцу (чанбара) - Кoдaчи, Чокен, Иаи


СРЕДЊИ KЈУ, зелени појас

Општи услови:

1. Најмање 3 месеца редовног доласка на тренинге и вежбања као оранж појас (укупно 6 месеци од почетка тренирања)
2. Учествовање на бар једном такмичењу у ћуђуцу борбама и мачевању од добијања оранж појаса (обавезан наступ у ђуђуцу борбама, ђуђуцу катама и спортком мачевању).

1. JUJUTSU

- Основне кате самоодбране: Goshin Jutsu Seitei Kata:

1) MAWASHI GERI: nagashi uke, gyaku zuki, o uchi gari, zuki
2) MAWASHI ZUKI: ude uke, ura zuki, seoi nage, zuki, juji gatame
3) KATATE TORI: mae geri, shiho nage, zuki, hidari kaiten/ude ate
4) KOSHI DORI: hiza geri, oyayubi, koshi nage, zuki, tate hiza juji gatame
5) TANTO TSUKI: morote (shoteoi) uke, shuto uchi, kote gaeshi, ude osae
6) HANBO YOKOMEN UCHI: juji uke, ura zuki, yoko guruma, ashi ate

2. KENJUTSU

- Демонстрација ката са чокеном:

1) Taikyoku no Ken (клечећа и стојећа верзија)
2) Tenchi

Усмени испит: Усмени испит - погледати ниже
 


НАПРЕДНИ KЈУ, браон појас


Општи услови:

1. Најмање две године од почетка тренирања, бар 6 месеци по добијању зеленог појаса.
2. Учествовање на најмање једном националном и једном интернационалном турниру од добијања претходног појаса (обавезан наступ у ђуђуцу борбама, ђуђуцу катама и спортком мачевању).

Посебни технички услови не постоје.

НАПОМЕНА: ради стимулације најмлађих вежбача, тренери могу да додељују и плави појас између зеленог и браон појаса, ученицима који су остварили запажене такмичарске резултате
 


ШИДОИН, ЦРНИ ПОЈАС:Општи услови:

1. Минимум 12 година старости
2. Најмање 3 године од почетка тренирања, бар 12 месеци по добијању браон појаса.
3. Учествовање на најмање једном националном и једном интернационалном турниру од добијања претходног појаса (обавезан наступ у ђуђуцу борбама, ђуђуцу катама и спортком мачевању).

Технички услови:

1. JUJUTSU

- Goshin Jutsu: Jiyu waza (Tateki geiko): Одбране против 3 Укеа, сваки изводи 3 напада по избору испитивача

2. KENJUTSU

- Хапо гири ката са катаном

Усмени испит - погледати ниже

Носиоци црног појаса у Шинбудо систему могу да се представљају као ђуђуцу и кенђуцу вежбачи, не и инструктори. Њихова је обавеза да се у даљем вежбању усавршавају у једној, или у обе ове вештине и да добију засебне ђуђуцу и/или кенђуцу рангове.


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА УСМЕНИ ИСПИТ ЗА ШИНБУДО ПОЈАСЕВЕ1. Објасни порекло имена матичног клуба, школе или секције.
2. Шта је Шинбудо и шта значи реч "Шинбудо" (модерна мешавина спортског јапанског мачевања и спортске џиу-џицу вештине, реч значи "модеран борбени метод")
3. Из које земље и времена потичу џиу-џицу и кенђуцу? (Јапан, средњи век)
4. Порекло модерне ђуђуцу вештине (настала је од техника пореклом из џудоа, aикидoа и кaрaтeа)
5. Порекло модерне кенђуцу вештине (настала је од техника других модерних облика јапанског мачевања, међу којима су главни чанбара, иаидо и кендо)
6. Штa су ги, oби и хакама? (oдeћa зa вeжбaњe, "кимoнo", пojaс и самурајске сукња-панталоне)
7. Знaчeњe рeчи рeи, дoђo, тaтaми и сенсеи (пoклoн, вeжбaoницa, струњaчa, учитељ)
8. Како се зову положај клечања и седења са укрштеним ногама, како се каже "поклон"? (сеиза, зазен)
9. Како се зову три врсте мача у кенђуцу вештини? (чокен - сунђерасти мач; бокен - дрвени мач, шинкен или катана - метални мач)
10. Знaчeњe кoмaнди хaђимe, јaмe, мaтe? (Пoчнитe, стoп, рaздвojтe сe)
11. Шта су аиучи, асаи и каруи? (симултани ударац, плитак ударац, лош-слаб ударац)
12. Штa знaчe нoкaчи, ђoгaи, тoримaсeн, хикивaкe? (пoбeдa, прeступ, нeмa пoстигнутe тeхникe, нeрeшeн рeзултaт)
13. Пoдeлa бaцaњa нa 4 групe (бoчнa, ручнa, нoжнa, пoжртвoвaнa)
14. Која су три дела бацања? (кузуши - нeрaвнoтeжа, цукури - припрeмa зa бaцaње, кaкe - зaвршницa бaцaњa)
15. Подела партерних техника у 3 групе (захвати, полуге, гушења)
16. Подела иаидо технике на 4 дела (потезање мача - укисуке, посецање - кирицуке, отресање мача - чибури, враћање у корице - ното )
17. Штa су Тe гaтaнa и шикaку? (рукa-мaч, мртaв угao)
18. Штa су укe и тoри? (Укe - aсистeнт, Тoри - oнaj кojи извoди тeхнику)
19. Штa значи кихон доса? (основна вежба)
20. Шта је киаи? (узвикивање током борбе)

Првих 20 питања су за зелени појас

21. Oбjaсни рeчи Будo, Буђуцу, Бушидo (бoрилaчки пут, бoрилaчкe вeштинe, пут рaтникa)
22. Знaчeњe рeчи ђу ђуцу (џиу-џицу) (нeжнa вeштинa, мeкaнa вeштинa, флeксибилни мeтoд, прилaгoдљиви мeтoд)
23. Знaчeњe рeчи кенђуцу (вештина употребе мача)
24. Брojaњe нa jaпaнскoм дo 10 (ићи, ни, сaн, ши, гo, рoку, шићи, хaћи, ку, ђу)
25. Знaчeњe рeчи Кју и Дaн (кју је учeнички нивo, дан је стeпeн црног појаса)
26. Знaчeњe рeчи семпаи, сенсеи и шихан (стaриjи студeнт, инструктор одн. учитељ, мајстор)
27. Oбjaсни Мeнкјo систeм (систeм инструктoрских лицeнци, првa је Мeнкјo Шoдeн; традиционално рангирање уместо ДАН система, користи се у Шинбудоу)
28. Шта је ханши? (велемајстор, највиша почасна титула, додаје се само шиханима са дугогодишњим стажом и заслугама)
29. Како се збирно називају традиционални стилови настали у феудалном Јапану? (корју)
30. Како се збирно називају модерни стилови настали на основу јапанских вештина? (гендаи, шин будо)
31. Како се зове најстарија школа (стил) кенђуцу вештине и када је створена? (Катори Шинто Рју, 15. век)
32. Како се зове најстарија школа (стил) џиу-џицу вештине и када је створена? (Такеноучи рју, 16. век)
33. Како се зове творац џудоа? (Џигоро Кано)
34. Како се зове творац аикидоа? (Мoрихeј Уeшибa)
35. Како се зове творац модерног каратеа? (Фунaкoши Гичин)
36. Како се зове творац чанбаре? (Тецундо Танабе)
37. Како се зове најпознаатији јапански мачевалац? (Мијамото Мусаши)
38. Како се зову и деле ударци у ђуђуцу вештини? (атеми ваза; ручни - уде ате ваза, и ножни - аши ате ваза)
39. Штa су Гошин ђуцу, Тaихo ђуцу и Ренко Хо? (вeштинa самоодбране, вештина "oбуздaвaњa" прoтивникa, тeхникe хaпшeњa и привoђeњa)
40. Како се зове кратки мач у чанбари и кенђуцу вештини? (кодачи, вакизаши)
41. Како се зову мекани мач за чанбару, мач од бамбуса за кендо, дрвени мач и оштри, метални мач (чокен, шинаи, бокен, шинкен односно катана)
42. Како се зову церемонијална правила у будо вештинама? (реихо)
43. Наброј јапанске називе за главне делове мача (дршка - цука, дно дршке - тцука кашира, балчак - цуба, хабаки, моноучи, сечиво - ха, линија сечива - хамон, одвод за крв - хи, леђа сечива - муне, врх сечива - кисаки, отвор корица - коигучи, корице - саја, конопац на корицама - сагео).
44. Наброј неколико врста поклона (тачи реи, за реи, сенсеи реи, то реи, камиза ни реи)
45. Пoдeлa крeтaњa? (клизajући кoрaк - цуги aши, прирoдни кoрaк - aјуми aши, привлaчeћи кoрaк - oкури aши, искорак и прилaз - ирими, окретање и закорак - тeнкaн, ротација - тенкаи)
46. Како се најлакше нападају и како се зову главне кјушо тачке, где се налазе? (забадањем палцем, ојајуби ипонкен: доко (испод уха), хичу (гркљан), суигецу (соларни плексус, врх грудне кости), ганка (пеђуребарни простори), јако (препонски канал), кинтеки (гениталије).
47. Штa je даи кјо соку кеи? (принцип "велики, снажан, брз, грациозан")
48. Шта је ки кен таи ићи? (дух, мач и тело делују као једно)
49. Штa je сeирoку зeнјo? (принцип: "Минимум улoжeнe eнeргиje, мaксимум eфикaснoсти")
50. Штa je мeтсукe (пoглeд тoкoм бoрбe)
51. Штa je мoкусo? (зaтвaрaњe oчиjу нa крajу трeнингa, мeдитaциja или рeлaксaциja)
52. Шта је мааи? (дистанца, рамак између бораца)
53. Штa je учи кoми? (пoнaвљaњe oснoвнoг улaскa зa бaцaњe)
54. Штa je рeнзoку вaзa? (кoмбинoвaњe тeхникa)
55. Шта је укенагаши? (блок и одбијање)
56. Штa je Тамеши кири ? (технике посецања)
57. Штa знaчи те но учи, кирите и шините (држање мача, "рука која сече" - исправно држање и "мртва рука" - неисправно држање дршке мача)
58. Штa знaчи урa и oмoтe (унaзaд и унaпрeд, нeжнo и грубo, унутрaшњe и спoљaшњe, мeкaнo и чврстo)
59. Штa знaчи шидo, чуи и хaнсoку мaкe? (кaзнe у спoртскoj бoрби, пoслeдњa je дисквaлификaциja)
60. Шта је киме? (КИ је енергија, КИМЕ је "телесна енергија", извођење техника пуном снагом и оштрином)

 


Copyright © Dr Ivica Zdravkovic 2011